АВТОРСЬКА ПРОГРАМА НАВЧАННЯ КОУЧИНГУ З МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ВІД EUROPEAN ACADEMY OF LEADERSHIP COACHING (ЄАLC)

Бізнес-коуч
міжнародного рівня

100 годин навчання “International Business Coach”

Міжнародна акредитація ICF 1 LAVEL (АСС)

Фундаментальні засади бізнес-коучингу. (4 заняття, 11,5 годин)

Блок 1. Виклики нової доби та мегатренди, які впливають на розвиток лідерів.

 • Розвиток потенціалу та обмеження бізнес-клієнтів.
 • Огляд світових трендів у бізнесі, дослідження “Мегатрендів 2030”, трансформація ролі керівника в коуча.
 • Лідер-коуч як провідник та стабілізатор VUСA-світу. Що означає бути коучем?
 • Принципи коучингу та шлях становлення професії «Бізнес-коуч». Зірка коучінга. Принципи Мілтона Еріксона.
 • Відмінність коучингу від інших професій, що допомагають. Що таке коучинг як стиль управління у компанії.
 • Ознайомлення з 8 компетенціями коуча ICF.

Блок 2. Мотивація поколінь Х, Y, Z в організаціях та роль коучингу у цьому процесі.

 • Постановка цілей на Програму-практика в трійках коуч-клієнт-спостерігач.
 • Знайомство з моделлю “Айсберг”. Вербальна та невербальна комунікація.
 • Теорія поколінь, характеристики та мотивація різних поколінь співробітників.
 • Потреби поколінь – задоволення цих потреб через коучинг. Мозковий штурм у міні-групах на тему «Запити на коучинг у різних поколінь»
 • Приклади кейсів запитів бізнес-коучинг поколінь Х, Y, Z.

Блок 3. Коучинг ICF та його користь у бізнесі. Коуч-компетентний керівник, як ним стати?

 • Ситуаційне лідерство та коучинг.
 • Матриця ступеня зрілості працівників. З якими співробітниками коучинг застосуємо?
 • Приклади коучингових питань для різних типів працівників.
 • Трансформація управлінців від директивного стилю керування до коучингового.
 • Коуч-позиція – модель “СВОБОДА”.
 • Ключові поняття у коучингу ICF. Переваги сертифікації в коучінгу за стандартами ICF, рівні сертифікації.
 • Дослідження ефективності коучингу у бізнесі.
 • Види коучінга в організації. Відмінність роботи внутрішніх та зовнішніх коучів.
 • Вплив 8 компетенцій коуча ICF на бізнес.

Блок 4. Етичний кодекс коуча. Практика постановки цілей у коучінгу.

 • Концепція етики в бізнесі. Чим загрожує відсутність етики у бізнесі?
 • Етичні стандарти ICF. Як створюються професійні стосунки із клієнтом.
 • Цінності ICF. Ключові визначення ICF. Розділи етичного кодексу коуча.
 • Стандарти етики у роботі коуча. Сила контракту у коучінгу. Конфіденційність у коучінгу. Відповідальність коуча та клієнта. Конфлікт інтересів.
 • Основні етапи вступної сесії. Структура коуч-сесії
 • Розбір кейсів етичної та неетичної поведінки в коучінгу. Коли коуч не пройде сертифікацію?
 • Практика прояву 8 компетенцій у бізнес-коучингу – розбір сесії з 8 компетенцій.

Формування коучингового способу мислення бізнес-коуча (4 заняття, 12,5 годин)

Блок 1. Коуч-позиція коуча. Методи розвитку коучингового мислення.

 • Модель індивідуальних змін, Джон Фішер
 • Маркери та опис Компетенції 2
 • Практика в групах: Як, дивлячись на людину, сказати: вона мислить як коуч?
 • Типи мислення коуча. Рамка результату.
 • Що таке «мислення зростання» і чому бізнес-коуча важливо розвивати його?
 • Практика: Оцінка власного мислення growth mindset і fixed mindset.
 • Рамка сприйняття – інструмент розвитку конструктивності.
 • Практика з відпрацювання інструменту «Рамка проблема-результату».
 • Рапорт в коучінгу. Коуч-позиція коуча. Принципи безоцінного мислення бізнес-коуча.
 • Особистий SWOT-аналіз.

Блок 2. Побудова ефективної комунікації як фундаменту довгострокових взаємин у роботі бізнес-коуча.

 • Розбір кейсу керівника продажів компанії з SWOT-аналізу.
 • Коучинг мотивації персоналу. Модель GROW.
 • Практика у двійках за моделлю «GROW».
 • Структура коуч-сесії. Стріла коучингу як основа створення довірчих відносин із клієнтами.
 • Групова практика з відпрацювання коучінгової стріли.
 • Модель Т-стратегічний та тактичний спосіб мислення Діагностика готовності клієнта та коуча до коучингу.

Блок 3. Супервізія та рефлексивна практика в коучингу та бізнесі

 • Що таке супервізія та рефлексивна практика?
 • Супервізія у бізнесі як метод розвитку особистості керівника.
 • Практика самоспостереження «Налаштування він» .
 • Рефлексія як інструмент розвитку самостійності працівників.
 • Практика самоспостереження «Дзеркало».
 • Методики у рефлексивній практиці, що дозволяють зростати та підвищувати особисту та командну ефективність.
 • Практика самоспостереження  «Усвідом свої патерни»
 • Вікно Джохарі – вікно для дослідження себе у супервізії.
 • Практика самоспостереження «Розвиток внутрішнього супервізора» через роботу у форматі пір-супервіжн.

Блок 4. Компетенція 2. Втілення коучингового способу мислення

 • Огляд другої компетенції коуча міжнародного рівня: як виявляти практично.
 • Розвиток інтуїції коуча. Методи розвитку інтуїції.
 • Демо-сесія з демонстрацією коучингового способу мислення. Розбір сесії з маркерів 2 компетенції.
 • Робота в парах під наглядом із зворотним зв’язком спостерігача (1-а трійка, що спостерігається)

Сила контракту в коучінгу (5 занять, 15 годин)

Блок 1. Договір на сесію

 • Технологія визначення цілей у коучінгу. Коучінгова угода на сесію. СМАРТ-цілі.
 • Техніка CSMARTE. Чому мети не досягаються? Види цілей.
 • Практична індивідуальна вправа щодо аналізу своїх цілей.
 • Піраміда Ділтса та її використання у груповому та індивідуальному коучінгу.
 • Опис компетенції №3 та її маркери.
 • Демо-сесія з прикладом укладання контракту на сесію та розбором за маркерами

Блок 2. Практика укладання договору сесію

 • Демонстраційна сесія щодо укладання контракту на сесію з бізнес-клієнтом.
 • Практичне закріплення маркерів 3 компетенції. Робота в міні-групах із генерації питань для укладання контракту.
 • Цілі на сесію, їх прояснення. Реконтракт.
 • Системний підхід у бізнес-коучінгу

Блок 3. Особливості укладання договору у роботі з бізнесом. Довгостроковий коучинговий контракт.

 • Цілі, завдання, структура довгострокового контракту.
 • Установча сесія з продажем контракту. 5 елементів вступної сесії.
 • Діагностика готовності клієнта до коучінгу.
 • Практика в парах з презентації коучінгу як послуги клієнту.
 • Ключові бізнес-запити.
 • Відповідальність сторін у довгостроковому контракті.
 • Укладання 3-х стороннього договору з бізнес-замовником.

Блок 4. Практика укладання контракту на сесію.

 • Демонстраційна сесiя.
 • Розбір сесії з маркерів 3-ї компетенції. Техніка 5 П роботи з цінностями.
 • Практика в парах “коуч-клієнт” над укладанням контракту

Блок 5. Практика формування досвіду укладання договору.

Робота в спостережуваних трійках щодо укладання контракту на сесію з наданням письмового зворотного зв’язку від спостерігача. (2-а трійка, що спостерігається)

Створення довірчих взаємин у коучінгу. (5 занять, 15 годин)

Блок 1. Нейронаука та безпека в коучингу.

 • Нейронаука в коучінгу – як ми можемо використовувати ці знання, щоб допомогти розвиватися клієнтам. Стимулювання зв’язків у мозку через коучинг.
 • Модель триєдиного мозку та лімбічної системи.
 • Роль потреби у безпеці у формуванні довірчих відносин.
 • Потреби та їх розпакування у коучингу.
 • Створення довірчих відносин до знайомства із клієнтом. Ключові інструменти бізнес-коуча для створення довіри з клієнтом. Практика: «Розвиток довіри себе».

Блок 2. Карта світу коуча та клієнта.

 • Огляд 4 компетенції. Практика: Робота у міні-групах з питань, що відповідають маркерам 4 компетенції. Встановлення довірчих відносин із клієнтом. Способи розвитку довіри у створенні.
 • Інструмент «Кнопка довіри керівника/коуча». Практика: Робота в міні-групах «Довіра собі, клієнту, процесу.
 • Зворотній зв’язок. ОСВК (зворотний зв’язок високої якості) як інструмент ефективної комунікації зі співробітниками, що дозволяє розвивати своїх співробітників та досягати наміченого результату.
 • Практичні вправи, що моделюють процес надання зворотного зв’язку. 3 моделі ОСВК.

Блок 3. Підтримка клієнтів тривалих контрактах.

 • Міжсесійна підтримка клієнтів у довгострокових контрактах як найважливіший формат побудови довірчих взаємин.
 • Демонстраційна вступна сесія з бізнес-клієнтом із практичним розбором за етапами довгострокової взаємодії.
 • Що важливо враховувати при вступній сесії та як коучу підготуватися до неї.
 • Груповий аналіз сесії з маркерів 3 – 4-ї компетенції.
 • Практика вступної сесії у парах «коуч-клієнт» із продажем довгострокового контракту.

Блок 4. Метапрограми в коучінгу та в бізнесі

 • Як забезпечити якісну підтримку бізнес-клієнтів.
 • Метапрограми в коучінгу та в бізнесі.
 • Практика: Питання виявлення метапрограм.
 • Мотивація працівників через метапрограми. Зворотний зв’язок найвищої якості з урахуванням провідних метапрограм клієнтів. Практика у парах визначення типу референції.
 • Вербальні та невербальні комунікації у коучингу. Як бачити і відчувати невимовне. Практика у двійках визначення типу референції.

Блок 5. Створення довірчих відносин у команді

 • Компетенція 4. Коли кандидат не пройде акредитацію?
 • Що дає командний коучінг? Різниця між командним коучингом та груповим. Коли проводять командний коучинг?
 • Створення довірчих стосунків у команді. Модель “5 пороків команди”. Діагностика вад.
 • Практика у командах «Встановлення довірчих відносин.

Коучингова присутність в індивідуальній та командній роботі. (5 занять, 15 годин)

Блок 1. Вербаліка та невербаліка в коучингу.

 • Про що мовчать клієнти? Як працювати на глибинному рівні із клієнтами?
 • Розбір 5 компетенцій. Практика в парах: “Відпрацювання привітання”
 • Класифікація реакцій та жестів клієнтів, і що за ними стоїть.
 • Практика: “Відпрацювання жестів, міміки клієнтів”.
 • Сильні питання, що народжуються із сильної присутності.
 • Сила мовчання у коучінгу. Практика: “Відпрацювання коучингової присутності”.

Блок 2. Фокуси уваги коуча у сесії.

 • Канали сприйняття інформації. Типи клієнтів та способи роботи з ними.
 • Спіральна динаміка: коучинг у ситуаціях переходу наступного рівня.
 • Мета-позиція коуча. Матриця мета-навички бізнес-коуча.
 • Маркери 5-ї компетенції коуча ICF.
 • Практика: “Відпрацювання метапозиції”.

Блок 3. Робота коуча зі своїм станом. Внутрішня підготовка до сесії

 • Домінуючий канал сприйняття
 • Наявність. Ресурсний/нересурсний стан у роботі коуча.
 • Практика: «Налаштування на роботу». Позиції сприйняття як основа глибинної трансформації клієнта
 • Модель цілісності Роберта Ділтса
 • Компетенція 5: зберігає присутність. Розбір питань щодо маркерів.

Блок 4. Командний коучинг

 • Методи розвитку команд. Відмінність коучингу з інших форм групової роботи.
 • Роль коуча та його присутності у створенні командної взаємодії. Короткий огляд компетенцій командного коуча ICF.
 • Алгоритм побудови командної сесії.
 • Командний коучинг за моделлю Уолта Діснея. Командна демо-сесія.

Блок 5. Робота в трійках з наданням письмового зворотного зв’язку від спостерігача. (Три спостерігається трійка)

Активне слухання у коучингу та бізнесі (2 заняття, 6 годин)

Блок 1. Фокус мови. Які слова важливо слухати та чути

 • Що таке активне слухання, як виявляється у сесії.
 • Як слухати клієнта, щоб він сам знаходив відповіді?
 • Розбір 6 компетенцій. Зв’язок активного слухання з іншими компетенціями.
 • Практика: “Зворотний зв’язок клієнту з почутого”.
 • Техніка 4 виміру слухання в коучингу. Структура фокусів мови за Ділтсом.
 • Як вивчити глибинну структуру мови клієнта.

Практика: “Відпрацювання прийомів активного слухання”.

Блок 2. Розвиток активного слухання як навички ефективної комунікації у бізнесі.

 • Глибинне слухання, як розвивати?
 • Рівні слухання. Що клієнт каже? Як клієнт каже? Що хоче сказати?
 • Принципи комунікації в бізнес-коучінг.
 • Види комунікацій у створенні та його роль формуванні ефективних команд.
 • Інструменти дослідження внутрішнього ландшафту співрозмовника через мову.
 • Практика у парах: “Дослідження мови клієнта”.

Пробудження усвідомленості та відповідальності (3 заняття, 8 годин)

Блок 1. Сильні питання та пряма комунікація як основа розвитку свідомості клієнта у коучінгу.

 • Компетенція 7 в коучингу та бізнесі.
 • Опис компетенції та маркерів.
 • Як народжуються сильні питання у коучінгу?
 • Види питань та їх доречність використання у коучингу.
 • Які питання є коучинговими. Вправа на складання коучингових питань.
 • Питання рівня КТО.
 • Структура прямої комунікації у коучінгу. Тренування у парах прямої комунікації.

Блок 2. Стимулювання усвідомлення клієнтів.

 • Інструменти розвитку свідомості.
 • Практика роботи з метафорами та аналогіями.
 • Управління змінами організації. Формула Змін
 • Формування бачення та місії клієнта, організації
 • Як відбувається навчання клієнта у сесії.

Блок 3. Робота в трійках з наданням письмового зворотного зв’язку від спостерігача. (4-я спостерігається трійка)

Фасилітація та підбиття підсумків коучингової роботи. Розкриття потенціалу клієнта (3 заняття, 8 годин)

Блок 1. 8 Компетенція та її зв’язок з іншими компетенціями ICF.

 • Що важливо врахувати коучу і що не забути у потоці коуч-сесії.
 • Розробка ефективного коучингового плану з клієнтом із подальшим дотриманням його.
 • 5 ефективних методів мозкового штурму щодо зборів із командою.
 • Маркери 8 компетенції та як їх проявити у сесії.

Блок 2. Робота з ризиками у коучингу та бізнесі

 • Як допомогти клієнту нівелювати ризики та позбутися бар’єрів.
 • Техніка STOP.
 • Управління ризиками як важлива навичка керівника майбутнього.
 • Основні засади управління ризиками.
 • Матриця Ейзенхауера у формуванні бізнес-завдань та визначенні вектора дій клієнта.
 • Практична вправа в парах «Бізнес-пиріг».

Блок 3. Робота в парах під наглядом над освоєнням 7-8 компетенцій із наданням письмового зворотного зв’язку від спостерігача. (5-а трійка, що спостерігається)

Просування коуча у бізнесі (9 годин)

Блок 1. Просування послуг бізнес-коуча.

 • Постановка цілей просування себе як коуча на 3 місяці.
 • Формування унікальної аудиторії та створення 3-х профілів ідеального клієнта.
 • Міфи у просуванні коуча. Проблеми та біль клієнтів, з якими вони приходять у коучинг.
 • Визначення ніші та власної унікальності та позиціонування.

Блок 2. Продаж послуги коучингу бізнес-клієнту:

 • Самопрезентація. Що чує наш клієнт, що йому важливе. Створення УТП.
 • Інструмент “До-після” для розуміння шляху клієнта в коучінгу.
 • Формування речень для своєї аудиторії.
 • Продаж довгострокового контракту. План першої сесії, що продає.
 • Формування адекватної вартості пакета послуг.

Блок 3.

Групова супервізія для коучів.

Іспит. Тестування знань. Екзаменаційна сесія.

Протягом усієї програми студенти також отримую 10 годин менторингу-групового та індивідуального, графік менторингів узгоджується з групою додатково.

Як проходить
навчання в ЕALC?

One

Відразу після оплати ви отримаєте запрошення в Google Classroom, де будуть усі необхідні матеріали (уроки, навчальні, відео, додаткова література). Навчання проходить онлайн у вечірній час у Zoom.

One

Two

Під час навчання вас супроводжують куратори, які зможуть відповісти на всі ваші запитання та організують весь процес зрозумілим для вас чином.

Two

Three

В рамках курсу будуть організовані практики, де кожен з вас отримає по 20 годин особистої практики, 10 годин менторингу, 2 супервізії.

Three

Four

Ви також отримаєте доступ до закритого чату, де ми розбираємо всі питання, що виникли не в рамках курсу.

Four

Five

Кожне заняття буде в записі, але для отримання сертифіката необхідно бути особисто на 80% занять.

Five

Six

За підсумками курсу – складання сесії та тесту, який дозволить підготуватися до акредитації ICF (якщо ви оберете цей шлях).

Six

Seven

Ви отримаєте сертифікат та можливість бути членом Міжнародної спільноти YouCoach для вдосконалення навичок та отримання підтримки в екологічному зростанні вас як фахівця.

Seven

Eight

Випускний та привітання з отриманням нової професії!

Eight

Сертифікат про закінчення Академії

Для отримання сертифіката необхідно на 80% занять бути присутніми особисто.

Ви отримаєте сертифікат Академії ЕАLC, який підтверджує необхідну кількість годин навчання для міжнародної акредитації в ICF, якщо ви захочете працювати як коуч у міжнародних організаціях.

Програма акредитована в Міжнародній Федерації Коучинга (ICF). Ви отримаєте сертифікат міжнародного зразка ICF, що діє більш ніж у 150 країнах світу.

International Coaching Federation (ICF) — найбільша професійна спільнота коучінга у світі, що діє з 1995 року, представлена ​​в 154 країнах світу, з членами понад 30 000 осіб по всьому світу.

Умови
Навчання

Навчання проходить 4 місяці увечері з 18.30 до 21.30 (понеділок, середа)

Оберіть один із найбільш відповідних для Вас пакетів участі, зареєструйтесь і отримайте спеціальний бонус від нашої Академії ще до старту навчання – Методичний посібник на 400+сторінок!

!!! Зверніть увагу, що для подачі заявки на акредитацію Вас, як коуча в ICF, вам потрібно мати 10 годин менторингів за стандартами ICF, які вже входять в нашу програму. Екзаменаційну сесію Ви також здаєте в нашій Академії, а не подаєте в США, що спрощує Вашу подачу на сертифікацію міжнародного рівня!

Політика повернення коштів за навчання:

Ми готові повернути Вам повну оплату за навчання, за вирахуванням 10% податків та банківських операцій після проходження перших 3-х занять в Академії, якщо Вам щось не підійде. Якщо ви захочете припинити навчання з певних причин на будь-якому іншому етапі навчання, ми повернемо Вам оплату за ті заняття, які ви не відвідали.

Людський талант та інтелект у 2,33 рази цінніший за решту разом узятого.

Який час проходить навчання?

Навчання відбувається з 18.30 до 21.30 по понеділках та середах, 4 місяці, крім цього є робота у трійках з куратором, час роботи яких узгоджується з вами індивідуально.

Крім цього ви отримуєте відео-записи навчання, які у доступі 3 місяці після закінчення програми

Який сертифікат після навчання я отримаю?

Ви отримаєте сертифікат Академії EALC про закінчення 100 годин навчання коучингу та здобуття професії «Бізнес-Коуч Міжнародного рівня».

Наша программа акредитована в ICF, це значить що по завершенню навчання ви отримаєте сертифікат ICF (за новим стандартом 1 LEVEL), що дасть вам право подавати заявку на ACC або PCC сертифікацію до Міжнародної Федерації Коучінга ICF, якщо Ви вже наберете необхідну кількість годин роботи з клієнтами (100 годин на ACC і 500 годин на PCC), і будете відповідати вимогам до подачі на дані сертифікації.

Яка кількість годин практики в програмі?

Програма побудована таким чином, що теоретичний матеріал переплітається з постійною практикою, відпрацюванням вправ, моделей, робота в парах та трійках під наглядом з письмовим та усним зворотним зв’язком, менторинги, супервізії, майстермайнди.

Таким чином теорія та практика розподіляється 50 на 50% (зі 100 годин програми, 50 годин це практика коучингу).

Крім того, пакети Profi та Premium – це надання Вам відповідно 10 та 20 годин практики з реальними бізнес-клієнтами, не студентами Академії, що дасть Вам потужний старт у професію!

Чи можна отримати додаткову знижку?

Повна оплата навчання до 30 грудня 2022 року – дає знижку 200 $ від повної вартості програми, тому зараз найвигідніший час отримати 100 годинну програму навчання бізнес-коучінгу за кращою ціною!

Оберіть пакет Optima, Profi або Premium. Якщо ви порівнюєте нашу програму з іншими, зверніть увагу на наповненість програми, кількість годин, та міжнародний статус викладачів! Ми гарантуємо вищій рівень бізнес-коучингу в нашій Академії за доступною ціною. Можлива розсрочка на 4 місяці!

Як здійснити оплату?

Ви можете сплатити за рахунком від компанії, якщо компанія готова вкладати у Ваш професійний розвиток, повідомивши нам платника, і ми надішлемо вам рахунок без ПДВ (ми ТОВ, платник єдиного податку).

Також ви можете здійснити оплату як приватна особа на картку з отриманням квитанції або за рахунком у будь-якому відділенні банку. На нашому сайті працює кнопка “Оплатити” – через неї ви можете здійснити безпечний платіж. Повідомте, який варіант Вам зручніший.

Контакти:

Телефони: +38095-283-17-13, +38097-505-25-24,

Еmail: yana@youcoach.com.ua , st@youcoach.com.ua

Адреса офісу: Київ, бульв. Кольцова, 14а.

Х

  Форма реєстрації
  Пакет PROFI

  Платник

  Натискаючи кнопку "Зареєструватися", ви автоматично даєте згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до умов Політики конфіденційності
  Х

   Форма реєстрації
   Пакет OPTIMA

   Платник

   Натискаючи кнопку "Зареєструватися", ви автоматично даєте згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до умов Політики конфіденційності
   Х

    Форма реєстрації
    Пакет PREMIUM

    Платник

    Натискаючи кнопку "Зареєструватися", ви автоматично даєте згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до умов Політики конфіденційності